علی‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط اقتصادی کشور، سرعت گازرسانی به استان خراسان جنوبی به صورت چشمگیری در سال گذشته افزایش یافت.

سید محمود هاشمی مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به تکمیل گازرسانی به کلیه مناطق شهری، اجرای گازرسانی به مناطق جدید و نیز توسعه شبکه در ۳۰ شهر این استان در سال گذشته انجام گرفت.

وی ادامه داد: در بخش گازرسانی به روستاها نیز در سال گذشته حدود ۳۰۰ روستا گازدار شد که با اجرای پروژه گازرسانی به این روستاها، برخورداری خانوار روستایی استان از ۶۱ درصد به ۷۷ درصد در پایان سال ۹۸ افزایش یافت.

هاشمی افزود: در بخش صنعت نیز اجرای شبکه گاز برای حدود ۴۵۰ واحد صنعتی و تولیدی انجام شد که با گازرسانی به صنایع مذکور، برخورداری صنایع استان به ۹۰ درصد افزایش یافت. گفتنی است در سال ۹۸ مبلغ ۴۲۳ میلیارد تومان بودجه از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران در استان جذب شده است.

این مقام مسئول با بیان این که سال گذشته ۱۰۳۰۳ مشترک شهری و ۱۴۸۰۴ مشترک روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده‌اند گفت: در حال حاضر، استان خراسان جنوبی دارای ۱۸۹۷۸۷ مشترک شهری و ۷۳۷۲۸ مشترک روستایی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: سال گذشته ۲۰۷۳ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در استان اجرا شده که از این مقدار، ۷۳ کیلومتر شبکه شهری، ۱۵۳۷ کیلومتر شبکه روستایی و ۴۶۳ کیلومتر شبکه برای گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی اجرایی شده است.

وی تحقق‌پذیری اهداف این شرکت در سال گذشته را موفق عنوان کرد و گفت: در بخش اجرای شبکه تغذیه و توزیع ۱۰۱ درصد اهداف شرکت ، در بخش اشتراک پذیری ۹۵ درصد اهداف، در بخش خطوط انتقال ۷۰ درصد اهداف ، در تعداد روستاهای گازرسانی شده ۱۰۶ درصد و در بخش تعداد صنایع دارای پتانسیل گازرسانی شده ۱۲۵ درصد اهداف شرکت محقق شده است.

هاشمی اقدام ویژه شرکت در سال گذشته را گازرسانی به ۳۰۰ روستا و ۴۵۰ واحد صنعتی عنوان و خاطرنشان کرد: پروژه های عظیم گازرسانی، استان خراسان جنوبی را تبدیل به کارگاه بزرگ گازرسانی کرده است .