سرپرست جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: ۱۶ هزار نفر از پروژه های افتتاحی هفته جهادکشاورزی در خراسان جنوبی بهره مند می شوند.

 محمدحسین اکبری صبح شنبه در مراسم افتتاح ۱۲۰ پروژه بخش کشاورزی اظهار کرد: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ۱۲۰ پروژه به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ۲۳۶ میلیارد تومان و با اشتغال زایی ۱۱۱ نفر به بهره برداری می‌رسد.

سرپرست جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بیش از ۱۶ هزار نفر از مزایای این ۱۲۰ پروژه بهره مند می‌شود.

اکبری ادامه داد: از ۲۳۶ میلیارد تومان تنها ۴۹ میلیارد تومان یعنی ۲۰ درصد از محل اعتبارات دولتی است و مبلغ ۹۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۹۶ میلیارد تومان از محل خودیاری و آورده کشاورزان است.

وی گفت: با توجه به اهمیت مقوله آب از این تعداد ۶۸ پروژه در حوزه آب و خاک است.

سرپرست جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین ۲۹ رشته قنات با حجم عملیات ۱۰ کیلومتر مرمت و بازسازی شده که موجب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی استحصال آب قنات شده است.

اکبری بیان کرد: از ابتدا تاکنون در سطح ۴۰ هزار و ۳۳۸ هکتار سامانه‌های نوین آبیاری در خراسان جنوبی اجرا شده که با اجرای آن حدود ۹۳ میلیون مترمکعب افزایش بهره وری در میزان آب شده است.

وی افزود: با اجرای طرح‌های سامانه‌های نوین آبیاری راندمان آبیاری از ۲۵ به ۴۸.۴۵ درصد رسیده است که تا سال ۱۴۰۵ به ۵۵ درصد خواهد رسید.

اکبری، از افتتاح ۴ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۹۷ هزار قطعه خبرداد و گفت: با اضافه شدن این واحدها، تولید به ۷۷۰ تن در سال می‌رسد؛ یک واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت ۳۰ رأس و ۴ واحد گلخانه به وسعت یک هکتار افتتاح شده و مجموع ارزش تولید این واحدها ۱۱۵ میلیارد تومان در سال است.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور