🔸مدیرکل صداو سیمای خراسان جنوبی: با بهره برداری از ایستگاه فرستنده دیجیتال در روستای مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه، تعداد این ایستگاه ها به ۱۸۹ مورد و میزان پوشش شبکه های دیجتال در خراسان جنوبی به بیش از ۹۷ درصد جنوبی رسید.
🔸آینه دار با بیان اینکه برای بهره برداری از این فرستنده دیجیتال ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان صداوسیما و استانی هزینه شده است، گفت: این فرستنده امکان دریافت ۱۹ شبکه رادیویی و ۱۸ شبکه تلویزیونی را برای اهالی این روستا فراهم کرده است.
🔸با بهره برداری از این ایستگاه فرستنده دیجیتال که به همت معاونت فنی صداو سیمای خراسان جنوبی انجام شد ، میزان پوشش شبکه‌های دیجیتال در شهرستان سربیشه به ۸۹ درصد رسید.