#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

؛با حضور استاندار خراسان جنوبی، مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۴۱ پروژه گازرسانی در سطح شهرستان سربیشه برگزار شد.
اعتبار هزینه شده و پیش بینی شده برای اجرای این پروژه ها ۹۰ میلیارد تومان است.
مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها به صورت متمرکز در محل روستای جنت آباد گلندر سربیشه برگزار شد.
در این مراسم، پروژه های گازرسانی به ۴۰ روستا (۲۶۸ خانوار)، ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی، مسکن محرومین (۳۹۸ خانوار) و مسکن ملی (۲۸ خانوار) به بهره برداری رسید.
عملیات گازرسانی به ۱۰ روستا(۴۷۵ نفر)، ۴ واحد تولیدی و صنعتی، ۵ پاسگاه و سه برجک مرزی و یک بازارچه مرزی نیز در این مراسم به طور رسمی آغاز شد.