🔹با حضور استاندار خراسان جنوبی، پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری بیرجند مورد بهره برداری قرار گرفت.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ شهرداری بیرجند به منظور کاهش حجم ترافیک که مهمترین معضل خیابان حکیم نزاری در جوار بازار و بافت قدیمی بیرجند می باشد، اقدام به ساخت پارکینگ طبقاتی نموده است.
🔹این پارکینگ دو طبقه با ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت هزار و ۳۰۰ متر مربع احداث شده است.
🔹شهرداری با هزینه کرد ۱۲ میلیارد تومان، توقفگاه مناسبی برای ۱۰۰ دستگاه خودرو فراهم کرده تا مشکل چندین ساله کمبود جای پارک خودرو در خیابان حکیم نزاری در حاشیه بازار قدیمی شهر را برطرف نماید.