مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان گفت: مرحله اول طرح تولید برق از نیروگاه بادی درح سربیشه تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

محمدعلی ضامن اظهار داشت: طرح برق رسانی نیروگاه بادی درح سربیشه با پیش بینی نصب ۲۰ توربین بادی طراحی و برنامه ریزی شده است که نیازمند سرمایه گذاری ۶۰ میلیون یورویی است.

مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان افزود: مرحله اول این طرح شامل نصب ۴ توربین بادی است که تاکنون ۲ توربین نصب و  ۲ توربین دیگر تا یک ماه دیگر نصب می‌شود.

ضامن با بیان اینکه برای مرحله اول این طرح تاکنون ۱۵ میلیون یورو سرمایه گذاری شخصی و بدون کمک دولت و تسهیلات بانکی انجام شده است بیان کرد: با نصب  ۲ توربین دیگر، مرحله اول تولید برق نیروگاه بادی درح سربیشه، تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد و تولیدات آن وارد شبکه سراسری برق می‌شود.

وی افزود: نیروگاه بادی درح سربیشه در صورت بهره برداری کامل، ظرفیت تولید ۲ هزار مگاوات برق را دارد که قطعا تسریع اجرای این طرح با پرداخت تسهیلات دولتی، می‌تواند زمینه سرمایه گذاری‌های مختلفی در این منطقه مرزی را فراهم کند، اما تا کنون هیچ حمایتی از سوی دولت و بانک‌ها از‌ این طرح نشده است.

مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان بیان کرد: توربین‌های استفاده شده در این طرح، ساخت شرکت داخلی مپناست.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور