؛🔹در جریان سفر استاندار خراسان به شهرستان درمیان، آسیاب شماره ۲ کارخانه سیمان باقران، مورد بهره برداری قرار گرفت.
با افتتاح و بهره برداری از آسیاب شماره ۲ ظرفیت تولید سیمان در این کارخانه تا ۵ هزار و ۲۰۰ تن در روز افزایش می یابد.
تولید کارخانه سیمان باقران، در حال حاضر روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن است.
🔹نصب و راه اندازی این آسیاب ۸۱۰ میلیارد ریال هزینه به همراه داشته است.
🔹استاندار که برای حضور در مراسم افتتاح این آسیاب به کارخانه سیمان باقران رفته بود، از روند تولید سیمان و وضعیت فعالیت کارخانه بازدید کرد و در جمع کارکنان این مجموعه، از مسایل و مشکلات شان جویا شد.