سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی گفت: حدود ۲۰ هزار مرز نشین از طرح‌ها و امکانات ورزشی خراسان جنوبی بهره مند می‌شوند.

” محسن قطبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ضربتی احداث طرح‌های ورزشی در روستا‌های نوار مرزی استان آغاز شده است و تا هفته دولت این طرح‌ها به بهره برداری می‌رسد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی افزود: در طرح ضربتی احداث طرح‌های ورزشی در روستا‌های نوار مرزی، ۹ باب زمین چمن مصنوعی و ۶ باب خانه نشاط در روستا‌های مرزی سربیشه و زیرکوه احداث می‌شود.

وی گفت: عملیات اجرایی زمین چمن مصنوعی در روستا‌های مشکوکی، علی هدیه بالا، درخت توت، شاهرخت، آهنگران زیرکوه، خوشاب، سینیدر، شیخ علی و روستای چشمه بید در شهرستان‌های سربیشه و زیرکوه اجرا می‌شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: همچنین عملیات اجرایی خانه نشاط و تندرستی روستا‌های مشوکی بخش درح، ماهیرود سربیشه، بارنجگان، شاهرخت، خوشاب آغاز می‌شود.

قطبی گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۱۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی وزارت ورزش وجوانان و ۲ میلیارد تومان دیگر از محل دهیاری‌ها، گروه‌های جهادی، و منابع در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه می‌شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در مرحله دوم طرح ضربتی احداث طرح‌های ورزشی در شهرستان‌های نهبندان و درمیان اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح‌های ورزشی در روستا‌های نوار مرزی خراسان جنوبی که بیش از ۳۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد اجرا می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور