مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: به مناسبت هفته دولت ۸۹پروژه برق رسانی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۱۳ میلیارد تومان در استان به بهره برداری  می رسد.

 مهدی دادگر  در نشست خبری به منظور تشریح برنامه‌های هفته دولت ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: تعداد ۸۹ پروژه برق‌رسانی به مناسبت هفته دولت در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: این تعداد پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱۳ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت: در راستای اهداف و برنامه های دولت سیزدهم، این تعداد طرح در مناطق شهری و روستایی استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

دادگر از احداث و بهره برداری بیش از ۷۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف، نصب و بهره برداری از ۱۷۹ دستگاه ترانس و تبدیل بیش از ۵۰ کیلومتر شبکه سیمی به خود نگهدار در هفته دولت در استان خبر داد و افزود: احداث و توسعه شبکه و تأمین برق متقاضیان، هوشمندسازی کنتورهای مشترکین، اصلاح و بهینه سازی شبکه‌های برق شهری و روستایی و توسعه و اصلاح شبکه روشنایی معابر را از مهمترین عناوین طرح‌های مورد افتتاح در طی این هفته در استان خواهد بود.

وی به عملکرد شرکت توزیع برق استان در بازه دوساله ابتدای دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: نصب کنتور هوشمند در این مدت از ۴ هزار و۵۷۰ دستگاه، با ۵ هزار و۲۵۰ دستگاه افزایش در حال حاضر به ۹ هزار و۸۲۰ کنتور هوشمند رسیده و رشد ۲.۲ برابری داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به هوشمند سازی شبکه برق (نقاط قابل اتوماسیون) اشاره کرد و افزود: این تعداد در مدت یاد شده از ۹۲ نقطه موجود، با ۲۰۹ مورد افزایش به ۳۰۱ نقطه هوشمند سازی شبکه برق رسیده و از رشد ۳.۲ برابری برخوردار شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور