معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت:
جواد اشرفی افزود: بهترین نمایشگاه‌هایی که طی دو سال اخیر در استان برگزار شده در حوزه صنایع دستی بوده است و اداره میراث فرهنگی رتبه دوم ارزیابی کشوری را در میان ادارات کشور کسب کرده که ماحصل کار تیمی بوده است.
وی بیان کرد: خراسان‌جنوبی بواسطه تنوع بسیار زیاد صنایع دستی دارای یک روستای جهانی به نام خراشاد و یک روستای ملی در زمینه گوهرسنگ و سنگ‌های قیمتی یعنی روستای خور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: دو بازارچه صنایع دستی در خور و‌ خراشاد کلنگ زنی شده که برای بازاریابی و فروش این محصولات گران قیمت، زمینه خوبی فراهم شده است.
وی تاکید کرد: کارگروهی در همین محل نمایشگاه برای طرح‌های اولویت‌دار از جنس کارگروه تهسیل فراهم می‌کنیم تا به صورت ‌مستقیم درخواست صنعتگران طرح و پیگیری شود.
اشرفی با بیان اینکه نمایشگاه خراسان‌جنوبی در آینده از نمایشگاه‌های بنام در سطح ملی خواهد بود، تصریح کرد: این نمایشگاه نشانی در حوزه صنایع دستی جمهوری اسلامی خواهد بود تا سهمی در اقتصاد مردمی و ارزش افزوده خوبی در سبد معیشتی مردم ایجاد کند.عاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت:
جواد اشرفی افزود: بهترین نمایشگاه‌هایی که طی دو سال اخیر در استان برگزار شده در حوزه صنایع دستی بوده است و اداره میراث فرهنگی رتبه دوم ارزیابی کشوری را در میان ادارات کشور کسب کرده که ماحصل کار تیمی بوده است.
وی بیان کرد: خراسان‌جنوبی بواسطه تنوع بسیار زیاد صنایع دستی دارای یک روستای جهانی به نام خراشاد و یک روستای ملی در زمینه گوهرسنگ و سنگ‌های قیمتی یعنی روستای خور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: دو بازارچه صنایع دستی در خور و‌ خراشاد کلنگ زنی شده که برای بازاریابی و فروش این محصولات گران قیمت، زمینه خوبی فراهم شده است.
وی تاکید کرد: کارگروهی در همین محل نمایشگاه برای طرح‌های اولویت‌دار از جنس کارگروه تهسیل فراهم می‌کنیم تا به صورت ‌مستقیم درخواست صنعتگران طرح و پیگیری شود.
اشرفی با بیان اینکه نمایشگاه خراسان‌جنوبی در آینده از نمایشگاه‌های بنام در سطح ملی خواهد بود، تصریح کرد: این نمایشگاه نشانی در حوزه صنایع دستی جمهوری اسلامی خواهد بود تا سهمی در اقتصاد مردمی و ارزش افزوده خوبی در سبد معیشتی مردم ایجاد کند.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور