مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان جنوبی از بهبود کیفیت آب شرب بیرجند خبر داد

قندهاری گفت: در مهر امسال توانستیم پس از سال‌ها کار آزمایشگاهی، تحقیقاتی و مدلسازی، کیفیت آب شرب بیرجند را بهبود بخشیم.

وی در خصوص سرنوشت پساب فاضلاب شهر بیرجند هم گفت: از فاز اول تصفیه خانه فاضلاب بیرجند حدود ۶میلیون مترمکعب در سال پساب به دست می‌آید که قرار است با تقسیم بندی، این پساب، جایگزین مصرف آب شرب استفاده شده در بخش کشاورزی، صنعت و فضای سبز شود.

قندهاری افزود: شهرداری ۳میلیون مترمکعب آب برای آبیاری فضای سبز بیرجند استفاده می‌کند که با استفاده از پساب فاضلاب تصفیه خانه بیرجند یک و ۳دهم میلیون مترمکعب از این مقدار از طریق پساب جایگزین خواهد شد.

وی گفت: با بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند تا بهمن۹۹ پساب فاضلاب بیرجند به ۲۰میلیون مترمکعب تا سال۱۴۱۵ خواهد رسید.