مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در صندوق بیماران خاص شامل خدمات پزشکان، خدمات پاراکلینیک و توانبخشی، پرداخت هزینه ویزیت، دارو است.

علی اربابی  اظهار کرد: سوم آبان‌ماه ۱۴۰۱ صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج با پوشش ۲۶ بیماری خاص و صعب‌العلاج با تزریق بودجه پنج هزار میلیارد تومانی رونمایی شد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۴۴۰ نفر در استان از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت در این صندوق ثبت نام کردند و در این مدت نزدیک به ۱۸ میلیارد ریال هزینه درمان این بیماران از سوی صندوق مورد نظر پرداخت.

اربابی با بیان اینکه حدود ۴۶۰۰ نفر بیمار مشمول این صندوق نیز از خدمات آن استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: این بیماران با بارگذاری مدارک و اسناد مورد نیاز در سامانه “شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران” و تایید بیماری و نوع خدمات درمانی که دریافت می کنند از خدمات این صندوق بهره مند شدند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: بهره مندی از مزایای این صندوق منوط به ثبت نام بیماران خاص وصعب العلاج در سامانه بیمه سلامت کشور بوده و روزانه تعدادی از بیماران استان با ورود به این سامانه عملیات ثبت نام خود را انجام می‌دهند و به نوعی نشان دار می‌شوند.

اربابی اظهار کرد: اکنون ۷۶۴ بیمار خاص و ۸۵۹۴ بیمار صعب العلاج تحت پوشش بیمه سلامت استان هستند که از این تعداد ۷۶۴ نفر جزو بیماران خاص تالاسمی، هموفیلی، ام اس، کلیوی و پیوند اعضا هستند.

اربابی تصریح کرد: حدود هزار بیمار مبتلا به سرطان در استان وجود دارد که براساس قواعد صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج می‌توانند در این صندوق عضو و از خدمات آن بهره مند شوند.

وی بیان کرد: تمام این بیماران باید در صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج عضو شوند تا ۱۰۰ درصد هزینه های بسته خدمتی این بیماران در بخش‌های دولتی و ۸۰ درصد هزینه‌ها در بخش خصوصی پرداخت شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در صندوق بیماران خاص شامل خدمات پزشکان، خدمات پاراکلینیک و توانبخشی، پرداخت هزینه ویزیت، دارو است.

وی یادآور شد: بیماران خاص و صعب العلاج برای بهره مندی از مزایا و خدمات این صندوق می‌توانند در سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران ثبت نام و یا به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مراجعه کنند.

شامل خدمات پزشکان، خدمات پاراکلینیک و توانبخشی، پرداخت هزینه ویزیت، دارو است.

علی اربابی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سوم آبان‌ماه ۱۴۰۱ صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج با پوشش ۲۶ بیماری خاص و صعب‌العلاج با تزریق بودجه پنج هزار میلیارد تومانی رونمایی شد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۴۴۰ نفر در استان از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت در این صندوق ثبت نام کردند و در این مدت نزدیک به ۱۸ میلیارد ریال هزینه درمان این بیماران از سوی صندوق مورد نظر پرداخت.

اربابی با بیان اینکه حدود ۴۶۰۰ نفر بیمار مشمول این صندوق نیز از خدمات آن استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: این بیماران با بارگذاری مدارک و اسناد مورد نیاز در سامانه “شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران” و تایید بیماری و نوع خدمات درمانی که دریافت می کنند از خدمات این صندوق بهره مند شدند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: بهره مندی از مزایای این صندوق منوط به ثبت نام بیماران خاص وصعب العلاج در سامانه بیمه سلامت کشور بوده و روزانه تعدادی از بیماران استان با ورود به این سامانه عملیات ثبت نام خود را انجام می‌دهند و به نوعی نشان دار می‌شوند.

اربابی اظهار کرد: اکنون ۷۶۴ بیمار خاص و ۸۵۹۴ بیمار صعب العلاج تحت پوشش بیمه سلامت استان هستند که از این تعداد ۷۶۴ نفر جزو بیماران خاص تالاسمی، هموفیلی، ام اس، کلیوی و پیوند اعضا هستند.

اربابی تصریح کرد: حدود هزار بیمار مبتلا به سرطان در استان وجود دارد که براساس قواعد صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج می‌توانند در این صندوق عضو و از خدمات آن بهره مند شوند.

وی بیان کرد: تمام این بیماران باید در صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج عضو شوند تا ۱۰۰ درصد هزینه های بسته خدمتی این بیماران در بخش‌های دولتی و ۸۰ درصد هزینه‌ها در بخش خصوصی پرداخت شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در صندوق بیماران خاص شامل خدمات پزشکان، خدمات پاراکلینیک و توانبخشی، پرداخت هزینه ویزیت، دارو است.

وی یادآور شد: بیماران خاص و صعب العلاج برای بهره مندی از مزایا و خدمات این صندوق می‌توانند در سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران ثبت نام و یا به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مراجعه کنند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور