#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر دهقانی رییس دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

طی ۲۴ساعت گذشته، ۱۵۹ آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
از این تعداد نمونه ۹۷مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل۳۵بیمار در بیمارستان بسـتری و ۶۲مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

از تعداد ۹۷مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۴۷نفر
▫️شـهرستان فردوس ۲نفر
▫️شـهرستان قاین ۲۲ نفر
▫️شـهرستان طبس ۷ نفر
▫️شهرستان درمــیان ۸ نفر
▫️شـهرستان ســربیشه ۴ نفر
▫️شـهرستان بشــرویه ۴ نفر
▫️شـهرستان زیرڪوه ۱ نفر
▫️شهرستان خوســف۲نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۲۵۰ بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۱۱۹ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۲۷ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۷ نفــر بیمار بسـتری بدحال

🔺 خوشبختانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته مورد فوتی جـــدیدی نداشــتیم، و آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۱۹۹ مـــــورد مــی باشد.