#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران ومدیرکل دفتر حقوقی، عملکرد امور استان‌ها و مجلس سازمان سینمایی تاکید کرد:
بزرگداشت استاد فروزانفر تکریم علم، دانش و پژوهش، سخت کوشی وهمت است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران ومدیرکل دفتر حقوقی، عملکرد امور استان‌ها و مجلس سازمان سینمایی در حاشیه برگزاری همایش منطقه ای استاد بدیع الزمان فروزانفر ، پراختن به شخصیت وی و برگزاری این قبیل همایش ها را از چند جهت مهم خواند و افزود: برای شناخت تاریخ ادبیات، فرهنگ و تمدن خود، انتقال آن به نسل جدید و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان باید هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ و از بحران هویت ، گسست نسل های جدید با ریشه و پیشینه خود با اقدامات فرهنگی جلوگیری کرد. یکی از راه های آن، شناخت شخصیت هایی است که در تاریخ معاصر و معرفی میراث فرهنگی، ادبی و مکاتب فلسفی، حکمت و تاریخ نقش داشتند.
دکتر«محمدرضا سوقندی» با این اشاره تاکید کرد: محمد حسین بشرویه ای که معروف به بدیع الزمان فروزانفر شده است از این مفاخر ارزشمند و قابل تقدیر است. او ویژگی های خاصی داشت هم حوزوی و دانشگاهی است دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و در محضر ادیب نیشابوری با علوم مذهبی و قرآنی آشنا شد و تا پایان عمر، هم این ارتباط با علوم دینی در آثار وی آشکار بود،از طرف دیگر در علوم جدید و دانشگاهی نیز از استادان دانشگاه تهران بوده وبه عنوان مولوی پژوه و مولوی شناس معرفی می شود.
وی به نقش و تاثیر استاد فروزانفر در معرفی آثار مولوی در همه زمینه ها ؛ نظم، نثر ، مثنوی، فیه و مافیه و… پرداخت و این پژوهش ها را در شناساندن مولوی موثرخواند و افزود: در کاری نو، نگاهی بدیع و خاص به آثار مولوی دارد کتاب احادیث مثنوی را به خوبی شرح نویسی می کند.
به نظر دکتر محمدرضا سوقندی، بزرگداشت این افراد، بزرگداشت یک شخص یا فرد نیست بلکه مجموعه ای از فرهنگ ایرانی و اسلامی و آشنا شدن جوانان با تمدن و فرهنگ اسلامی است که اگرچه در قید حیات نیست اما متعلق به فرهنگ ایرانی واسلامی است. بزرگداشت او تکریم علم، دانش و پژوهش، سخت کوشی وهمت است.
وی تاکید کرد: جوانان ما باید با افرادی که در علم و فرهنگ تلاش کرده و زحمت کشیدند و با نبود امکانات تلاش ها کردند در حالی که حتی چراغی برای روشنایی نداشتند و از بسیار امکانات محروم بودند اما با مشکلات و سختی زیاد، به مقامات علمی راه یافتند آشنا شوند. آشنایی که فقط در اسم نباشد و در عمل هم با آن ها و مسیرشان آشنا شوند.
وی با اشاره به خلا موجود در این مسیر اشاره کرد و افزود: باید یکسری ناشران و موسسات آثار استاد فروزانفر را بازبینی و باز نشر و با استفاده از امکانات جدید، به شیوه های جدید تبدیل به نرم افزارهایی نو کنند.
دکتر محمدرضا سوقندی اظهار امیدواری کرد: برگزاری این همایش ها، تبدیل آثار استاد به نرم افزار های جدید را رقم بزند و مسیر آن را فراهم کند باید کاری بدیع شود و کار استاد را تمام کند، گرچه عمر استاد فروزانفر کفاف اتمام کارش را نداد اما امروز افرادی در حوزه و دانشگاه با شیوه های جدید، در حوزه های مختلف کار او را به اتمام برسانند.
وی یک ویژگی دیگر استاد را برقراری پیوند بین علوم جدید و قدیم بیان کرد و افزود: او به فلسفه، حکمت، تاریخ و ادبیات، علوم عقلی هم پرداخت این ویژگی نشان می دهد از جامعیت برخوردار بود و فقط در یک رشته خاص تخصص نداشت بلکه در علوم حوزوی و جدید در حد توان و نیاز صاحب نظر بود. تصحیح و انتشار این آثار، نشان دهنده جامعیت علمی او با زبان ، ادبیات، تاریخ، فرهنگ و… است.
وی اظهار امیدواری کرد: تکرار این همایش ها ابعاد مختلف شخصیت او را برای نسل جدید و نه فقط در خراسان ،بلکه در کشور و جهان معرفی کند. دکتر سوقندی از همه برگزار کنندگان این نشست ادبی ، مردمی و اهالی فرهنگ دوست و ادب پرور شهرستان بشرویه تقدیر کرد.