هاشمی مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی امروز گفت:  اتصال «۳۹۹ + یک» روستا به شبکه گاز از برنامه‌های امسال شرکت گاز خراسان جنوبی است که با تلاش همه همکاران محقق خواهد شد.

او افزود: گازرسانی به این ۴۰۰ روستا بزرگترین برنامه گازرسانی شرکت گاز استان در کشور است که امیدواریم با تحقق آن به بالاتر از متوسط کشوری نزدیک شویم.

جشن اتمام گازرسانی به روستا‌ها نزدیک است

هاشمی بیان کرد: هم اکنون ۷۷ درصد روستا‌های خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که با اتصال ۴۰۰ روستا تا پایان امسال، جمعیت روستایی زیر پوشش به بیش از ۹۰ درصد یعنی بالاتر از میانگین کشوری می‌رسد.