#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

هجدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی، شامگاه دوشنبه ۹ اسفند ماه جاری با معرفی آثار برگزیده، به کار خود پایان داد.
، پس از انتشار فراخوان این جشنواره و با پایان یافتن مهلت ارسال آثار، ۲۹۱ اثر از ۱۶۳ هنرمند در رشته های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث به دبیرخانه واصل شد.

هیئت داوران جشنواره متشکل از اساتید یدالله کابلی خوانساری، امیر احمد فلسفی، احمد عبدالرضایی، علی اشرف صندوق آبادی، علی رضاییان و مهدی اسماعیلی مود، پس از بررسی آثار این دوره از جشنواره، ۴۰ اثر را برای نمایش در نمایشگاه آثار منتخب هجدهمین جشنواره ملی خوشنویسی انتخاب کرده و از بین این آثار ۲۸ اثر برگزیده این دوره جشنواره شدند.

در بخش نستعلیق هیأت داوران، باتفاق آراء لوح تقدیر به همراه مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر را به محمد جواد شکوهی فر از استان البرز و مصطفی عابدینی و حامد فقیهی از استان قم به عنوان برگزیدگان سوم در رشته نستعلیق را اهدا کردند.

همچنین لوح تقدیر به همراه مبلغ ۷۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر به سید علیرضا مطلبی از استان مازندران به عنوان برگزیده دوم و لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر به سید پیمان سادات نژاد از استان ایلام به عنوان برگزیده اول در رشته نستعلیق اهدا شد.

هیأت داوران در این رشته سمیه ناطقی را شایسته تقدیر دانست.

در بخش شکسته نستعلیق نیز لوح تقدیر به همراه مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر به محسن اسماعیلی مود از خراسان جنوبی و ایمان وکیلی مطلق از استان اصفهان به عنوان برگزیدگان سوم، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۷۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر به علیرضا زندی دشت بیاض از استان تهران به عنوان برگزیده دوم و لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر به فرامرز تیمور نژاد از استان آذربایجان غربی به عنوان برگزیده اول تقدیم شد.

هیأت داوران در این رشته امیر دانش مراغه ای از استان آذربایجان شرقی ، میثم صدری از استان تهران ، علیرضا دانشمند از استان مازندران و مجتبی رحم دار از استان فارس را شایسته تقدیر دانست.

در بخش ثلث محمد ابراهیم کاظمی از استان قم به عنوان برگزیده سوم لوح تقدیر به همراه مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر، علی سلطانی از استان همدان به عنوان برگزیده دوم لوح تقدیر به همراه مبلغ ۷۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر و مجید داستانی از استان قم به عنوان برگزیده اول لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر را دریافت کردند.

هیأت داوران در این رشته ستار ولی نژاد مطلق از استان لرستان و مظفر بزرگ امید از استان کردستان و نضیر کوثری از استان تهران و طیبه رمضانی کهنکی از استان تهران و لیلا مژدگانلو از استان البرز را شایسته تقدیر اعلام کرد.

ر بخش نسخ به حمید مکانیک از استان خراسان رضوی به عنوان برگزیده سوم لوح تقدیر به همراه مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر، محمد گودرزی از استان قم، به عنوان برگزیده دوم لوح تقدیر به همراه مبلغ ۷۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر و به محمد بازیار از استان گلستان به عنوان برگزیده اول لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد بابت خرید اثر اهدا شد.

هیأت داوران در این رشته محمد مهدی نصرآبادی از خراسان جنوبی ، امیر پژمان از استان فارس و سحر فرید از استان قم را شایسته تقدیر دانست.