مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ثبت رکورد جدید در توان‌افزایی، توانمندسازی و برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد.

، محمدعلی کاوسی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۳ دوره آموزش تخصصی امدادونجات ویژه نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال احمر استان برگزار شده که در نوع خود رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

وی به تشریح این دوره‌های آموزشی پرداخت و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ دوره تخصصی از قبیل اسکان اضطراری، اصول راهبری و پیمایش، مخابرات و ارتباطات در حوادث، حمایت‌های روانی و پیش‌بیمارستانی برگزار شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از برگزاری ۴ دوره توان افزایی استانی مانند بقا در کویر و نجات در کوهستان خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: همچنین در این مدت ۲۱ دوره بازآموزی شهرستانی از قبیل جست‌وجو و نجات در جاده و امداد در شرایط اضطرار برگزار شده است.

کاوسی همچنین از برگزاری ۶ دوره توان افزایی شهرستانی برای افزایش مهارت و توان امدادگران و نجاتگران در سطح استان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های توانمندسازی و آموزشی تخصصی کمک بزرگی به شناخت نقاط ضعف و برطرف کردن آن می‌کند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور