🔹کارگاه آموزشی سواد رسانه ای ویژه مدیران روابط عمومی و رسانه های خراسان جنوبی با محوریت توان افزایی ارتباطی در فضای مجازی و رسانه ای برگزار شد.
کارگاه آموزشی سواد رسانه ای امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه با حضور مدرس کشوری”استاد محمد لسانی” برگزار شد.
🔹هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء سواد رسانه ای مدیران روابط عمومی دستگاه ها و رسانه ها، آشنایی با تکنیک‌ها و استراتژی‌های مناسب در فعالیت ‌های رسانه‌ای و ارتباطات عمومی، تقویت مهارت های سخنوری، و … بود.
🔹 شرکت کنندگان در این کارگاه یک روزه ضمن آموزش سواد رسانه ای که نوعی تکنیک عملی و مهارت بسیار مهم به شمار می رود با توانایی های مرتبط با سواد رسانه ای نیز آشنا شدند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور