همزمان با آغاز هفته وحدت، همایش بزرگ وحدت در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

 

به همت قرارگاه عملیاتی شهید ناصری، نشست مشترک علما، بزرگان و متنفذین تشیع و تسنن خراسان جنوبی  همزمان با آغاز هفته وحدت برگزار خواهد شد.

این همایش  ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ در شهر اسدیه درمیان  برگزار می‌شود.