#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی سرتیپ دوم پاسدار «محمدرضا مهدوی» به عنوان فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی معرفی و از زحمات سردار«علی قاسمی» فرمانده سابق سپاه استان قدردانی شد.