سالمندان خراسان جنوبی، برای اولین بار در هفته سالمند می توانند در دوره های آموزشی دانشگاه نسل سوم سنی شرکت نمایند.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،پدیده افزایش جمعیت سالمندان کشور که حاکی از توسعه و بهبود شرایط زندگی و افزایش امید به زندگی است، نیازمند برنامه ریزی برای داشتن جامعه ای با سالمندان سالم و فعال می باشد.
توانمند سازی سالمندان یکی از مداخلات موثر و مهم در بهبود وضعیت سلامت وکیفیت زندگی آنان است .از راهکارهای جهانی موفق در توانمند سازی سالمندان، تأسیس مراکز و دانشگاههای آموزشی ویژه سالمندان است. این مراکز تحت عنوان دانشگاه سومین نسل سنی (U۳A) معروف به دانشگاه سالمندان مشغول به فعالیت هستند. گروه هدف این مراکز، افراد گروه سنی ۶۰ سال و بالاتر می باشد. از اقدامات اداره سلامت در کشور راه اندازی مدل بومی U۳A است که به ارائه آموزش در حوزه های مختلف (تغذیه، سلامت روان، سلامت ذهن، فعالیت بدنی، مشکلات شایع دوران سالمندی) توسط اساتید مجرب در حوزه ی سالمندی می پردازد.
به همین منظور بهره برداری از طرح دانشگاه سالمندی همزمان با هفته ملی سالمند در کشور به صورت مجازی آغاز می گردد. طی هماهنگی های به عمل آمده اداره سالمندان با دانشگاه علوم پزشکی مجازی، آموزش ها از ۷ مهر ماه هفته ای یکبار، از ساعت ۱۸ لغایت ۱۸:۳۰ در روزهای پنجشنبه از طریق لینک اختصاصی ذیل برگزار خواهد شد.
Vc۱.vums.ac.ir/salmand

 

 از کلیه سالمندان استان دعوت به عمل می آید در آموزش های فوق شرکت فرمایند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور