سرپرست گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، از برگزاری دوره تربیت مربی طرح نوین آموزش قرآن کریم در شهرستان های بیرجند، قائن و فردوس خبر داد.

، علی اکبر درانی پور عنوان کرد: دوره تربیت مربی بشری (طرح نوین آموزش قرآن کریم) طی دو دوره در شهرستان بیرجند ویژه برادران و خواهران، یک دوره در فردوس و یک دوره در قاینات» برگزار می گردد.

سرپرست گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه دوره آموزش قرآن بشری بزرگ ترین رویداد قرآنی در استان می باشد، افزود: این ۴ دوره با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر قرآن آموز برگزار می شود که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، معلمین قرآن آموزش و پرورش و مسئولین واحدهای قرآنی بسیج از جمله شرکت کنندگان در این دوره ها هستند.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این دوره تربیت مربیان قرآنی مطابق استانداردهای جهان اسلام می باشد، تصریح کرد: مربیان و معلمین که در حوزه قرآن و فعالیت های قرآنی در حال تدریس می باشند، با بهره گیری از این دوره ها می توانند کیفیت آموزش خود را در سطوح مختلف ارتقاء دهند.

گفتنی است این رویداد قرآنی در روزهای ۳ اسفند «ویژه خواهران» در شهرستان بیرجند، ۶ اسفند در شهرستان قائن و ۹ اسفند در شهرستان فردوس برگزار خواهد شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور