🔹 جلسه تعیین سمت اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان به ریاست معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت و با حضور نماینده استانداری و اعضای هیات اجرایی انتخابات اتاق اصناف برگزار شد.

با عنایت به خروج دکتر امیر حسین علوی دارنده بیشترین رای در اتاق از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان طبق قانون  و در راستای اجرای ماده ۹ و ۱۰ آئین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، جلسه جایگزینی عضو علی‌البدل و تعیین سمت اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان در محل دفتر مدیر کل صمت استان برگزار شد.

بر پایه این گزارش؛ در این جلسه بر اساس آئین‌نامه جدید ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، سمت اعضای هیات رئیسه بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه در انتخابات گذشته اتاق اصناف بدین شرح تعیین گردید؛ سعید قدبا به عنوان رئیس اتاق اصناف؛ علی جعفرپور مقدم به عنوان نایب رئیس اول؛ حسن رضا نجات به عنوان نایب رئیس دوم؛ علی لیلی به عنوان دبیر و جواد شریف به عنوان خزانه دار اتاق اصناف مرکز استان.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور