#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

با همکاری سازمان بهزیستی، آموزش مهارت‌های ارتباطی شامل آموزش قبل از ازدواج و آموزش مهارت زندگی به تعداد ۱۶۹نفر به مدت شش ساعت با حضور اساتید مجرب سازمان بهزیستی شهرستان بیرجند در مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام مرکز آموزش ۰۴ امام رضا علیه السلام برگزار گردید .
سرهنگ مشکاتی مسئول تربیت و آموزش مرکز گفت: طرح مهارت آموزی سربازان یک فرصت طلایی است که در اختیار کارکنان وظیفه قرار می‌گیرد و امیدواریم با برگزاری دوره ها مختلف این فرصت تربیتی و آموزشی به نحو احسن استفاده شود.
در پایان در صورت قبولی و گذراندن دوره ، کارکنان واجد شرایط مدرک مهارت آموزی دریافت خواهند کرد.