محمد عرب گفت: رویداد ملی شور عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی  کلید خورده و هزار و ۲۳۷ پایگاه ثابت و سیار در استان‌ برای جمع آوری کمک‌های مردمی در پویش شور عاطفه‌ها پیش بینی شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان در جمع خبرنگاران گفت: هزار و ۲۳۷ پایگاه ثابت و سیار پویش «شور عاطفه‌ها» برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی پیش بینی شده است.
عرب با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان کمک‌های مردمی به صورت نقدی و غیرنقدی در قالب پویش شور عاطفه‌ها در خراسان جنوبی جمع‌آوری شده است، بیان کرد: از هزار و ۲۳۷ پایگاه تعداد ۵۰ پایگاه در مرکز استان و بقیه در سایر شهرستان‌های خراسان جنوبی برپا شده است.
وی تأکید کرد: کمیته امداد به همه دانش آموزان تحت پوشش ، هم از منابع کمک‌های مردمی و هم از منابع داخلی امداد برای تأمین لوازم تحصیل یاری خواهد کرد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: پایگاه‌های طرح شور عاطفه‌ها تا دهم مهرماه دائر هستند.
عرب با اشاره به اینکه در روز جمعه ۲۵ شهریور ماه پایگاه‌ها در محل مصلی‌های نماز جمعه برپا خواهد بود، اظهار کرد: در هفته اول و دوم مهرماه نیز جمع‌آوری کمک‌ها از طریق مدارس پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی بیش از ۲۰ هزار و ۲۰۷ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد هستند، گفت: کمک‌های مردمی در طرح شور عاطفه‌ها تا اوایل مهرماه به دست دانش آموزان نیازمند خواهد رسید.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد که در مدارس استعدادهای درخشان تحصیل می‌کنند کمک هزینه تحصیلی مضاعفی را دریافت خواهند کرد.
عرب تصریح کرد: دانشجویان تحت پوشش که در دانشگاه‌های روزانه تحصیل می‌کنند کمک هزینه تحصیلی و دانشجویانی که در دانشگاه‌های غیر دولتی تحصیل می‌کنند، کمک هزینه شهریه دریافت می‌کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور