🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: در راستای ارتقاء و به روز بودن مهارت ها باید موضوع برون سپاری آموزش با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و آموزش و پروش استان تداوم یابد.
محمدرضا طالبی با بیان این مطلب در جلسه تعیین ردیف اعتباری بابت برون سپاری آموزش های شاخه کار و دانش، خاطرنشان کرد: با توجه به مسئولیت و مأموریت اداره کل آموزش و پرورش در بخش آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی، بیش از ۴۲ درصد دانش آموزان استان در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش مشغول به تحصیل هستند که از باب مهارت آموزی بسیار عالی است.
🔹وی تصریح کرد: در سال گذشته موضوع برون سپاری ۸۴۳ دانش آموز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
صورت گرفت.
🔹معاون استاندار متذکر شد: پیش بینی می شود با تخصیص دو میلیارد تومان اعتبار از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امسال نیز ۸۷۰ دانش آموز بتوانند از موضوع برون سپاری بهره مند شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور