مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: برداشت محصولات فرعی مرتعی و گیاهان دارویی با هدف حفاظت از ذخایر ژنتیکی و رویشگاه‌های گیاهان دارویی و گونه‌های گیاهی با ارزش برای مدت یک سال در این استان ممنوع است.

علیرضا نصرآبادی  افزود: آنغوزه، آویشن و وشا عمده‌ترین گیاهان دارویی و صنعتی تولید شده در مراتع خراسان جنوبی است که با همکاری بهره‌برداران در سال جاری مراتع استان به مدت یک سال قرق می‌شود.

وی گفت: امسال بدترین شرایط خشکسالی را در استان داریم و در برخی مناطق رویش گیاهان دارویی را نداشته‌ایم لذا هرگونه برداشت حتی به صورت محدود این گیاهان می‌تواند تهدید جدی برای پوشش گیاهی مراتع و جنگل‌ها باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی عنوان کرد: برداشت انواع گونه‌های گیاهان دارویی و صنعتی در مراتع و رویشگاه‌های دارای طرح مرتعداری ممنوع است و بهره‌برداری و استحصال محصولات صنعتی از قبیل آنغوزه و وشا به سال بعد آن هم در صورت وجود بارندگی‌های مناسب موکول شد.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته نیز به دلیل شرایط حاد خشکسالی مجبور به قرق مراتع استان شدیم که تاثیرات خوبی داشت و فشار بر گونه‌های گیاهی کاهش یافت.

نصرآبادی گفت: گاهی مردم در برداشت گیاهان دارویی اقدام به کندن گیاه با ریشه می‌کنند که گیاه دوباره احیا نمی‌شود و بذرپاشی مجدد هم سال‌ها طول می‌کشد تا گیاه به مرحله بهره‌برداری برسد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: امسال خشکسالی‌ها بیشترین فشار را بر عرصه‌های طبیعی استان وارد کرده است و فقط با حفاظت و اجرای طرح ممنوعیت برداشت در این شرایط می‌توانیم از این ذخایر غنی حفاظت کنیم.

وی از همراهی مجریان طرح‌های مرتعداری و بهره‌برداران مراتع تشکر کرد و گفت: هرگونه برداشت غیرقانونی ممنوع است و مردم در صورت مشاهده موارد تخطی می‌توانند مراتب را با شماره ۱۵۰۴ به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهند.

۹۵ درصد مساحت استان خراسان جنوبی را عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگل‌ها، مراتع و بیابان تشکیل می‌دهد که مساحت مراتع نزدیک به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار است و بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع طرح اصلاح، احیا و بهره‌بردای دارند.

میانگین بارندگی‌ خراسان جنوبی در سال آبی جاری با احتساب بارش‌های اردیبهشت امسال به ۵۹ میلیمتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲.۱ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۵.۴ درصد کاهش دارد.