🔸برخورد صاعقه به گله گوسفند در روستای آسو خراسان جنوبی، ۵۰ رأس دام را تلف کرد

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان گفت: در پی برخورد صاعقه ۵۴ رأس گوسفند در آسو از توابع منطقه گازار شهرستان بیرجند تلف شدند که ۵۰ رأس بیمه بوده اند.
بخشی، خسارت وارده را حدود ۷۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پس از تکمیل مدارک، این مقدار خسارت به صاحب گوسفندان پرداخت می شود.
وی از کشاورزان و دامداران خواست برای کاهش خسارت حوادث احتمالی، دامهای خود را در مراکز قانونی بیمه کنند.