مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از برخورداری ۴۷ هزار دانش آموز دختر و پسر مناطق محروم، روستایی و عشایری استان در دوره ابتدایی از تغذیه رایگان از آبان ماه خبر داد.

سید علیرضا موسوی نژاد، در نشست کمیته تغذیه و شیر رایگان مدارس، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال تحصیلی جاری نزدیک ۵۵ نوبت تغذیه رایگان بین دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی مناطق محروم، روستایی و عشایری استان توزیع شود.

وی با اشاره به تخصیص۱۷میلیارد تومان برای این امر به آموزش و پرورش بهارستان علم و ادب، تصریح کرد: در برنامه تغذیه‌ای رایگان این دانش آموزان شیر، نان غنی شده با ویتامین D و روی، پیش بینی شده و در کنار آن، توزیع ریزمغذی‌ها و مکمل یاری و آهن یاری را نیز به خصوص برای دختران دنبال می‌کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه توزیع تغذیه رایگان مدارس مناطق محروم پس از ۱۱ سال در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم دوباره از سر گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت سیزدهم به موضوع آموزش و پرورش، برقراری عدالت آموزشی و توجه به مناطق محروم است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور