واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن از تخفیف ۵٠ درصدی هزینه‌های نظام مهندسی برخوردار می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: واحد‌های مسکونی که در قالب

برخورداری واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن از تخفیف ۵٠درصدی هزینه‌های نظام مهندسی اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساخته شوند، از ۵٠ درصد تخفیف در خصوص هزینه‌های نظام مهندسی برخوردار خواهند شد.

عباس زاده با بیان اینکه تعرفه گذاری بخش خصوصی نباید دستوری باشد افزود: در شرایط فعلی نمی‌توانیم پاسخگوی جامعه مهندسین و مردم در این خصوص باشیم لذا راه و شهرسازی باید برای واقعی شدن قیمت هر متر مربع با وزارت مربوطه مکاتبه کند.

وی با بیان این که تعامل خوبی در فضای مدیریت شهری بین شهرداری بیرجند، راه و شهرسازی و نظام مهندسی استان وجود دارد گفت: در قالب تفاهم نامه‌های همکاری باید برای فرهنگ سازی در این خصوص اقدام شود.

معاون استاندار با اشاره به اینکه نباید هزینه نظارت و اجرا در خراسان جنوبی کمتر از استان‌های مجاور باشد افزود: نرخ تعرفه نظام مهندسی استان برای طراحی و نظارت در سال ١۴٠٢ برای همه گروه‌های ساختمانی از “الف” تا “د” ٢۵ درصد افزایش می‌یابد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور