حبیب الله شاعرزاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند گفت در تاریخ شهرستان بیرجند برای اولین بار روسای هیات های ورزشی شهرستان در تعدادی از روستاها در جمع ورزشکاران حضور پیدا کردند شاعرزاده این حرکت را برای اجرای عدالت ورزشی در تمام نقاط شهرستان بیان کرد وی افزود در این روستا گردشی ورزشی نگاه ویژه به پتانسیل روستاها در ورزش ها و استعدادهای خاص صورت گرفته است .شاعرزاده عنوان کرد روستاهای شهرستان بیرجند دارای پتانسیل های خاص ورزشی می باشد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و این جرکت که با حضور تعداد قابل توجه ای از هیات های ورزشی شهرستان صورت گرفت روحیه امید و نشاط را در بین ورزشگاران روستاها شکوفا کرده و ایشان را ترغیب می نماید تا در میادین حرفه ای ورزس خود را بیازمایند و در این بین استعدادهای ورزشی جدید شکوفا می شود . رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند گفت  در این دور روستا گردشی ورزشی از روستاهای کلاته بجدی گازار اوجان شاخن و  از زمین های ورزشی برکوک – مهمویی – فورجان و … بازدید صورت گرفت وی افزود در این حرکت جدید روسای هیات های ورزشی از جمله هیات ورزشی روستایی و بومی محلی  ،والیبال ، همگانی ،تیراندازی،فوتبال،هیات های ورزشی ،تنیس خاکی و کوه نوردی حضور داشتند .

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور