رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آیین توزیع پزشکان متخصص  با بیان اینکه اهالی خراسان جنوبی، مردمانی شریف، نجیب،مهربان و باعزت هستند گفت: خراسان جنوبی مهد علم، فرهنگ، ادب و ایمان است و از استان های سرآمد کشور می باشد که مفاخر بزرگ و نخبگان زیادی دارد و هفت پدر علم ایران اسلامی از جمله سم شناسی، علوم ارتباطات نوین، جغرافیا و تعلیم و تربیت متعلق به این خطه است.

دکتر سید محمد موسوی میرزائی با تاکید بر اینکه مردم فهیم این استان، قدردان خدمات و زحمات جامعه پزشکی هستند افزود: قطعاً مردم عزیز این استان، شایسته دریافت بهترین خدمات پزشکی می باشند و امیدواریم بتوانیم در کنار هم، ارائه خدمات رسانی بهتر را سرلوحه کار و فعالیت درمانی خود قرار بدهیم

وی با اظهار اینکه ارتقاء سلامت جامعه رسالت دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشی درمانی است خاطرنشان کرد: برای پزشکان هیچ چیزی بالاتر از دعای خیر بیماران نیازمند نیست

دکتر اسماعیلی معاون درمان دانشگاه نیز در این مراسم از میزان همدلی و ارتباط مناسب بین پزشکان جوان و پیشکسوت دانشگاه در سطح استان ابراز خرسندی کرد و پزشکان متخصص را موتور محرکه مراکز درمانی دانست.

همچنین اربابی به نمایندگی از حراست دانشگاه به بیان توصیه های حفاظتی در برخوردهای اجتماعی و محل کار پزشکان متخصص پرداخت.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور