حجت‌الاسلام محمد رضا رفیعی رئیس خانه احزاب استان خراسان جنوبی گفت خانه احزاب نهاد مدنی است که در راستای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد فضای سالم و تعمیق بینش سیاسی ، ارتقاء گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم و گسترش روابط احزاب و مشاوره ارائه برنامه و راهکار به سیاست‌مداران و دولت‌مردان و موارد بسیار دیگر تشکیل یافته‌است، که در راستای محقق شدن این اهداف وهمچنین دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آن‌ها و داوری بین احزاب و حاکمیت ضوابط قانون‌مند بر رقابت‌های سیاسی و حمایت علمی و آموزشی و اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه و سیاسیون طبق ماده ۲۱ اساسنامه خانه احزاب ایران و ماده ۱۵ اساسنامه و آیین‌نامه تشکیل خانه احزاب در استان‌ها باید کمیته‌هایی را راه‌اندازی نماید ، که این کمیته‌ها در جهت پیشبرد اهداف مذکور تلاش نمایند، لذا در راستای عمل به اساسنامه فوق و بعد از مشورت خانه احزاب نهاد مدنی است که در راستای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد فضای سالم و تعمیق بینش سیاسی ، ارتقاء گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم و گسترش روابط احزاب و مشاوره ارائه برنامه و راهکار به سیاست‌مداران و دولت‌مردان و موارد بسیار دیگر تشکیل یافته‌است، که در راستای محقق شدن این اهداف وهمچنین دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آن‌ها و داوری بین احزاب و حاکمیت ضوابط قانون‌مند بر رقابت‌های سیاسی و حمایت علمی و آموزشی و اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه و سیاسیون طبق ماده ۲۱ اساسنامه خانه احزاب ایران و ماده ۱۵ اساسنامه و آیین‌نامه تشکیل خانه احزاب در استان‌ها باید کمیته‌هایی را راه‌اندازی نماید ، که این کمیته‌ها در جهت پیشبرد اهداف مذکور تلاش نمایند، لذا در راستای عمل به اساسنامه فوق و بعد از مشورت با بزرگان اندیشمندان و نخبگان سیاسی ، تعدادی از اعضای کمیته‌های خانه احزاب را منصوب و تعدادی دیگر را به‌تدریج معرفی و منصوب خواهم نمود، امید است همکاران محترم با همدلی و هماهنگی با همدیگر در راستای مطالبات به‌حق مردم عزیز استان و عمل به قانون و ایجاد همدلی و ارائه راهکارهای برون رفت از بعضی از اتفاقات ناخوشایند در جامعه ، و در راستای اهداف خانه احزاب استان موفق و موید باشند.
ارادتمند مردم فهیم استان خراسان جنوبی
محمد رضا رفیعی
رئیس خانه احزاب استان خراسان جنوبی