رسانه خبری تحلیلی خبر و هنر
با عنایت به رسالت خبری رسانه ای در آگاهسازی جامعه و همینطور توجه به اهمیت شناخت مردم از نامزدهای انتخاباتی شورای شهر و ازوم انتخاب درست و اصلح جهت حل مسایل و مشکلات شهری؛ جهت معرفی کاندیداهای مراکز شهرستان استان خراسان جنوبی در نظر دارد از هرکدام از نامزدهای شورای شهر یک عدد پوستر را در این رسانه بصورت رایگان منتشر نماید.
لذا کاندیداهای محترم جهت هماهنگی انتشار پوستر انتخاباتی خود در پیامرسان واتس اپ به شماره ذیل پیام دهند