خراسان جنوبی در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری ، برای سومین سال پیاپی در کشور برتر شد.

 مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سال گذشته خراسان جنوبی با اجرای هزار و ۹۲۰ هکتار، رتبه سوم کشوری را در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری کسب کرد.

محمدی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در سه سال اخیر همواره جزو سه استان برتر اجرای طرح های سیستم‌های نوین آبیاری کشور بوده است گفت:  شهرستان‌های خوسف و درمیان بیشترین سطح و شهرستان بیرجند کمترین سطح اجرا شده را دارند.

وی افزود: تاکنون ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان با مشارکت بهره‌برداران به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار طرح در حال اجرا داریم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور