فرماندار بیرجند گفت: فرمانداری بیرجند برای سومین سال متوالی براساس شاخص‌های ارزیابی تعریف شده توسط وزارت کشور، توانست رتبه نخست را بین فرمانداری‌های استان خراسان جنوبی کسب کند.

علی ناصری افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، فرمانداری بیرجند در شاخص‌های مختلف توانست رتبه نخست را در بین ۱۱ فرمانداری خراسان جنوبی در سال ۹۸ کسب کند.

وی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها یک اصل مهم در جهت کیفیت‌بخشی به سازمان است و ارزیابی فرایندهای کاری و اجرای بازخوردهای آن موجب خواهد شد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و تکمیل و تقویت آنها، نقاط ضعف نیز کشف شده و کاستی‌ها جبران شود.

ناصری اظهار داشت: در مدیریت مدرن، در ارزیابی‌های دوره‌ای سازمان، نقاط قوت کاری ارتقا یافته و روش‌ها و برنامه‌ها در راستای تعالی سازمانی و افزایش توانمندی همکاران اصلاح می‌شود.

وی افزود: ارزیابی‌ها در سه مرحله انجام می‌پذیرد که مرحله اول، خودارزیابی و جمع آوری گزارش‌ها و مستندات مربوط به  شاخص‌های مختلف است و واحدهای به صورت جداگانه و بر اساس مستنداتی که از وضعیت عملکرد و پیگیری امور دارند، خودارزیابی انجام می‌دهند.

فرماندار بیرجند گفت: مرحله دوم نیز توسط دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری انجام می‌شود و تمامی اطلاعات بررسی شده و بر اساس مستندات ارائه شده، سنجش و ارزشیابی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سپس، مرحله سوم ارزیابی عملکرد که بررسی نهایی است توسط مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور انجام و بر اثر مستندات و اطلاعات دریافت شده از استانداری‌ها، نمره نهایی فرمانداری‌ها اعلام می‌شود.

وی بیان کرد: برابر ارزیابی انجام شده از سوی کارشناسان وزارت کشور در سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی، فرمانداری بیرجند توانست براساس مستندات ارائه شده با کسب ۸۹۹.۶ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز (تحقق ۸۹.۹۶ درصد) رتبه نخست را در بین فرمانداری‌های استان خراسان جنوبی کسب کند.

فرماندار بیرجند تحقق این موفقیت مهم را نشات گرفته از اهتمام و تلاش مجدانه همه کارکنان فرمانداری و بخشداری مرکزی در انجام امور محوله دانست و تاکید کرد: باید به منظور بهبود مستمر عملکرد؛ ارتقای نقاط قوت و تقویت نقاط قابل بهبود، در دستور کار همه معاونت‌ها و بخشداری قرار گیرد.

فرمانداری بیرجند به صورت پیاپی در سالهای ۹۸، ۹۷ و ۹۶ رتبه اول ارزیابی و در سال ۹۵ رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.