معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: برای راه‌اندازی تولید ملی، کارآفرینی رکن اصلی است و باید به آن توجه شود.

حجت الله عبدالملکی در مراسم امضای تفاهم‌نامه سازمان بسیج سازندگی با کمیته امداد امام خیمینی (ره) در زمینه توسعه اشتغال و توانمندسازی گروه‌های جهادی در خراسان جنوبی افزود: کارآفرین کسی است که عوامل تولید مثل بازار و سرمایه را با هم ترکیب کرده تا تولید شکل بگیرد.

وی گفت: کارآفرینی محرومان باعث می‌شود که فرد محروم سر بار جامعه نباشد و خودکفا شود و عناصر تقویت کنننده استحکام اقتصاد کشور می‌شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور افزود: ما یک و نیم میلیون نفر مستعد اشتغال محروم در کشور داریم و باید از دستگاه‌های اجرایی دیگر و نظام بانکی و جهادگران برای ایجاد شغل کمک بگیریم و از سال ۱۳۷۹ بسیج سازندگی برای پر کردن این خلاها ظهور کرد.

وی اظهار داشت: نظریه اشتغال محرومان در کمیته امداد امام خمینی (ره) برای همکاری با بسیج سازندگی شامل آموزش‌های کسب و کار و کاریابی برای مددجویان مستعد، تشکیل و راه‌اندازی کانون خیرین کارآفرین استان و ایجاد مراکز نیکوکاری کارآفرینی، حمایت از اجرای طرح‌های نوآورانه و دانش بنیان است.

عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دشمن علیه ما برنامه جدی تنظیم کرده که اصل این برنامه در نسل های آینده ما خود را نشان می‌دهد و طراحی دشمن غربی ما این است که نسل های بعدی ما به بردگی سنتی گرفته شوند و فرزندان ما را در غل و زنجیر کرده و از آنها بیگاری بکشند و این مربوط به تقسیم کار جهانی است که غربی‌ها مشخص کرده‌اند.

وی افزود: دشمن غربی برای کشورها در حوزه اقتصاد طراحی کرده‌اند و کشوری مثل ایران که دارای منابع خدادادی است باید خام فروشی کند و بقیه کالاها را باید وارد کند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۵۰ سال آینده که منابع ما پایان یافت غربی‌ها بر ما مسلط می‌شوند و به مسوولان ما می‌گویند هرچه برای فروش باقی‌مانده را بفروشید و آن زمان دشمن غربی می‌گوید شما مجبور هستید انسان‌های خود را بفروشید و سالی یک میلیون نفر انسان بفروشید.

وی بیان کرد: این حرف ها از اقتصاددان‌های غربی گرفته شده که می‌گویند نظام نئولیبرال سرمایه‌داری آمریکایی کشورهای پیرو خود را به سمت برده‌داری سنتی می‌برد و این اتفاق در سالهای اخیر به نظر می‌رسد که ما هم در این مسیر هستیم.

وی گفت: طبق نظریه توسعه وابسته کشورهای دنیا را ۲ دسته تقسیم کرده که یک گروه کشورهایی که قدرت پیشرفت دارند و تعدادشان کم است شبیه لوکوموتیو هستند و بقیه کشورها که قدرت ندارند واگن هستند و باید به لوکوموتیو بچسبند که این نظریه غلط است و اگر ما واگن باشیم آن لوکوموتیو غرب مجانی ما را نمی کشد و شروطی دارد و این شروط همان تعارض و رویارویی است چون با پیروزی انقلاب اسلامی یک رویارویی تمدنی رخ داد.

وی افزود: این نظریه توسعه وابسته، عاقبتش بردگی است و کشوری مثل ایران واگن نبوده بلکه یک لوکوموتیو پیشرفته است و اقتصاد ایران به منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه نیاز دارد و همه این ملزومات برای تولید را دارد و اقتصاد مقاومتی یعنی راه‌اندازی لوکوموتیو خراب اقتصاد کشور و با این کار قطار ایران از غرب جلو می‌زند و تمدن نوین اسلامی شکل می‌گیرد.

در پایان این مراسم تفاهم‌نامه سازمان بسیج سازندگی با کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه توسعه اشتغال و توانمندسازی گروه‌های جهادی امضا شد.

براساس این تفاهم‌نامه ۳۲ میلیارد تومان برای ایجاد هزار و ۵۰۰ فرصت شغل در استان خراسان جنوبی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بسیج سازندگی هزینه می‌شود.