خبر گفت: خراسان جنوبی امکانات و زیرساخت‌های زیادی برای تبدیل شدن به یک استان بدون بیکار را دارد.

 

مخبر معاون اول رئیس جمهور به منظور شرکت در اجلاسیه ملی  جهادگران عنوان جهاد مقدس که امروز در فردوس برگزار می‌شود، به خراسان جنوبی سفر کرد و از طریق فرودگاه بین المللی شهید کاوه، وارد بیرجند شد.

معاون اول رئیس جمهور در فرودگاه بیرجند گفت: برای توسعه خراسان جنوبی سرمایه گذاری می‌شود تا این استان به استان برخورداری تبدیل شود.

او افزود: در خراسان جنوبی ظرفیت اینکه مشکلات رفع شود وجود دارد و از قبل هم در این خصوص برنامه ریزی شده است.

مخبر ادامه داد: خراسان جنوبی را می‌توان به سرعت به استانی بدون بیکار تبدیل کرد چرا که هم امکانات طبیعی و هم زیرساخت‌های زیادی بعد از انقلاب در این استان ساخته شده و ظرفیت توسعه را دارد.

معاون اول رئیس جمهور  بیان کرد: یکی از افتخارات این است که جریان اردو‌های جهادی رهبر معظم انقلاب از این استان شروع شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور