سیدعلی زمزم معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برای اولین سال در تجسم هنر خراسان جنوبی جشنواره هنرهای تجمسی فجر همزمان با نمایشگاه کارگاه های تخصصی درشاخه های هنری زیر مجموعه هنرهای تجسمی برگزار می گردد در پایان این کارگاه ها مدرک معتبر به شرکت کننده گان اعطا می گردد  اولین کارگاه این مجموعه ساخت قلم مو با موی حیوانات خانگی (گربه) توسط استاد محمدرضا اطمینانی برگزار شد استاد اطمینانی از نگارگران قدیمی و برجسته خراسان جنوبی است که هنر قلم مو سازی را بصورت  تخصصی اموزش می دهد . قلم موسازی از هنرهای کاربردی در عرصه نگارگری و نقاشی ایرانی است که در حال منسوخ شدن است  در این دوره تجسم هنر این مهم اموزش داده می شود . لازم بذکر مدرس کارگاه های چه در شهرستان های و مرکز استان از هنرمندان بومی می باشند این کارگاه ها به همت موسسه محاکاات خواجه نصیر بیرجند و ادارات شهرستان های قاین و طبس برگزار می گردد

کارگاه های این دوره از تجسم هنر توسط موسسه محاکات خواجه نصیر برنامه ریزی و اجرا شده است .

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور