🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: بخش کشاورزی با تولیداتی خاص و منحصر بفرد ، یکی از بزرگترین ظرفیت های استان است که در توسعه نیز نقش بسزایی دارد.
ملانوری با بیان این مطلب در نشست مدیرکل جهاد کشاورزی و هیئت همراهش خاطرنشان کرد: رتبه اول تولید عناب و زرشک، رتبه دوم تولید زعفران، رتبه برتر تولید انار و پنبه از قابلیت هایی است که باید به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد.
🔹وی با اشاره به وسعت و پهناوری استان تصریح نمود: این که گفته می شود، خراسان جنوبی بعد از کرمان و سیستان و بلوچستان، وسیع ترین استان کشور است، به تنهایی مهم نیست، بلکه آن چه اهمیت دارد این است که از همه وسعت استان بهره ببریم.
🔹به گفته وی؛ هنر این است که از آب و باد و خاک استان در راستای تولید ثروت و ایجاد محیطی مناسب برای شهروندان استفاده کنیم.
🔹استاندار با تأکید بر منابع آبی محدود استان، این کمبود را فرصتی برای برنامه ریزی مطلوب عنوان کرد و گفت: مهمترین راهکارها برای مدیریت منابع آبی موجود، توجه به شیوه های نوین آبیاری، توسعه کشت های گلخانه ای، استفاده از گونه های کم آب بر و … است.
🔹ملانوری متذکر شد: کشت های گلخانه ای اگر چه ظرفیت های خوبی هستند و می توانند نجات بخش کشاورزی باشند اما به تنهایی نمی توانند گره گشایی کنند.
🔹وی ادامه داد: برای بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیت گلخانه ها، باید برنامه ریزی درستی صورت بگیرد و از این فضاها و امکانات به نوعی استفاده شود که ارزش افزوده هم برای کشاورزان به همراه داشته باشد.
🔹به گفته وی؛ عدم تأمین زنجیره کامل در کشت های گلخانه ای، مانع موفقیت این طرح است.
🔹استاندار به موضوع آب مجازی و صادرات مجازی آب هم اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی استان باید به گونه ای عمل کند که مردم به سمت کشاورزی پربازده متمایل شوند.
🔹ملانوری افزود: این نوع از کشاورزی با وجود هزینه های کمتر، بازدهی بیشتری به همراه دارد.

🔹وی تأکید کرد: باید برای خارج کردن کشاورزی از حالت سنتی و افزایش بهره وری در سطح بسیج شویم.
🔹استاندار از اهمیت سند سازگاری با کم آبی گفت و خاطرنشان کرد: شرط موفقیت این سند دقیق طرح های نصب کنتورهای هوشمند، تغییر کشت، تغییر زمان کشت، اجرای سیستم های نوین آبیاری و … می باشد.
🔹ملانوری به ظرفیت جامعه عشایری استان هم اشاره کرد و گفت: جامعه عشایری با نقشی که در تولید دارند، قابلیت بسیار مهمی برای استان می باشند به شرط این که اقدامات و برنامه ها به سمتی سوق داده شوند تا آنها بتوانند از تولیدات خود بیشترین بهره را ببرند.
🔹وی از حوزه تعاون روستایی هم خواست که برای استفاده هر چه بهتر از فرصت تعاونی ها و اتحادیه های روستایی به عنوان سرمایه هایی شایسته در راستای سیاست های کشور برنامه ریزی نماید.
🔹به گفته وی؛ گیاهان دارویی هم با توجه به پهناوری استان و حوزه های کویری و بیابانی می تواند فرصت بسیار خوبی برای درآمدزایی، اشتغالزایی و توسعه باشد.