جان ۸ بیمار از ابتدای سال با اهدای عضو در خراسان جنوبی نجات یافته است.

مسئول مرکز بیماران خاص بیرجند با اشاره به اهدای عضو دو هم استانی دچار مرگ مغزی از ابتدای سال گفت: دو شهروند از بیرجند و طبس در این مدت دچار مرگ مغزی شدند که با رضایت خانواده هایشان و اهدای اعضای آنها، جان ۸ بیمار نیازمند عضو نجات یافت.

رئیسی با تقدیر از این اقدام گفت: اهدای عضو باعث نجات جان و افزایش کیفیت زندگی بیماران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اهدای اعضای بیماران دچار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام می‌شود افزود: قرار است بخش پیوند کلیه در بیمارستان رازی بیرجند راه اندازی شود.
رئیسی گفت: به این منظور بخشی در این بیمارستان در نظر گرفته و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است که امیداوریم در ماه‌های آینده راه اندازی شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور