معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در نامه ای، ابلاغیه جدید وزارت کشور در خصوص تغییرات جدید صورت گرفته در حوزه تقسیمات کشوری شهرستان فردوس را به دستگاه های اجرایی استان اعلام کرد.

🔸بر اساس تصویب هیات وزیران؛

🔹 بخش اسلامیه شامل دهستان های باغستان و برون و شهر اسلامیه ایجاد می شود.
🔹روستای باغستان علیا به شهر ارتقا می یابد.
🔹مرکز دهستان باغستان به روستای باغستان سفلی تغییر می یابد.
🔹در همین راستا در حکمی نبی الله طاهری به عنوان بخشدار مرکزی و علی مظاهری فر به عنوان بخشدار جدید اسلامیه معرفی شدند.