جرائم دیرکرد کتاب‌های برگشتی کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی در طرح میلاد نور تا عید سعید قربان بخشیده می‌شود.

 مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی گفت: در راستای تکریم اعضا و دیرکرد کتاب‌های برگشتی کتابخانه‌های عمومی بخشیده می‌شودتشویق آن‌ها به بازگشت منابع امانتی خود ، طرح میلاد نور تا عید سعید قربان در کتابخانه‌های عمومی استان اجرا می‌شود.

محمود حاجی افزود: در این طرح همه اعضای که منابع امانی خود را در تاریخ‌های یکم تا ۳۰ تیر به کتابخانه عودت دهند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکردی مربوط به دوران کرونا و قبل از آن خواهند شد.

وی با بیان اینکه مدت امانت یک کتاب ۱۴ روز است، گفت: در صورت تأخیر در بازگشت به ازای هر روز مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد دریافت می‌شود که در این دوره ، این جرائم بخشیده می شود.