پرواز مشهد- بیرجند- مشهد برقرار شد.
پرواز مسیر مشهد-بیرجند-مشهد که به دلایلی از برنامه های فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند حذف شده بود، دوباره برقرار شد.
🔹آخرین پیگیری ها برای برقراری این پرواز که در آغاز برنامه زمستانی فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند از فهرست پروازها حذف شده بود، یازدهم آبان ماه و در گفتگوی تلفنی با مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما صورت گرفت.
🔹به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان، پرواز چهارشنبه هواپیمایی ایران ایر ساعت ۱۶:۲۵ از تهران به سمت بیرجند و ساعت ۱۸:۴۵ از بیرجند به سمت مشهد و ساعت ۲۰:۴۰ از مشهد به سمت بیرجند و ساعت ۲۲:۳۵ بیرجند را به تهران ترک خواهد نمود.
🔹شایان ذکر است: به جهت اهمیت موضوع و لزوم در مدار فعالیت بودن این پرواز، نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز بحث برقراری پرواز مشهد-بیرجند-مشهد را به طور ویژه دنبال نمود و به این ترتیب با هم افزایی، تعامل و وحدت رویه مسئولان ، یکی از