🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: با ورود انرژی و سرمایه مردمی جهش تولید در استان محقق خواهد شد.
حمید ملانوری با بیان این مطلب در ستاد توسعه خاوران گفت: با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان سال جهش تولید، باید به سمت مردمی شدن اقتصاد و استفاده از سرمایه های مردمی حرکت کنیم و اگر انرژی و سرمایه مردمی فعال شود، اتفاقات خوبی در استان شکل خواهد گرفت و جهش تولید محقق خواهد شد.
🔹وی ادامه داد: باید از ظرفیت ” سند آمایش سرزمین ” نهایت استفاده صورت گیرد.
🔹استاندار همچنین به ضرورت یک حرکت جهادی در عرصه اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: قوانین و دستور العمل ها ضمن به روز آوری، باید در خدمت فرآیند پرشتاب توسعه قرار گیرند و موانع پیش روی سرمایه گذاری را از پیش پای سرمایه گذاران بردارند.
🔹به گفته وی؛ در این راستا قرار است کتابچه ای در خصوص معرفی ظرفیت ها و فرصت های استان با قید فوریت آماده و ارائه شود.
🔹وی تصریح کرد: همواره این مهم باید مورد نظر همگان باشد تا زمانی که فکر توسعه ای شکل نگیرد موفق نخواهیم شد و در این زمینه از همه نخبگان استان انتظار داریم به ما ایده های نو ارائه نمایند.
🔹ملانوری افزود: کمیته اطلاع رسانی باید به گونه ای حرکت کند که در رسانه ملی نمود داشته باشد
🔹استاندار خاطر نشان کرد :” استیل کورد” از طرح هایی است که در استان قابلیت اجرایی دارد و ما به دنبال این هستیم برای اجرای آن از ظرفیت سرمایه های مردمی استفاده شود.
🔹ملانوری ادامه داد : با شرکت سرمایه گذاری امید نیز صحبت کردیم واعلام آمادگی شده که یا کل سرمایه گذاری را بر عهده گیرد یا به صورت مشارکتی در آن نقش آفرینی نماید.
🔹وی اظهار داشت: راه اندازی ستاد خاوران به دلیل ضعف در برنامه های قبلی نیست، بلکه می خواهیم عملیاتی تر وارد عمل شویم تا ضمن حذف بروکراسی های معمول اداری، توسعه در استان شتاب گیرد.

استاندار متذکر شد: این ستاد با ادامه حیات خود خواهد توانست تفکر توسعه ای را در استان نهادینه نماید و وقتی این تفکر شکل گیرد شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود .