🔹در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های کلان ریلی و ترانزیتی کشور با حضور رئیس جمهور، بر تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن خراسان جنوبی تأکید شد.
جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی در این جلسه به تشریح اقدامات انجام شده در پروژه راه آهن زاهدان- بیرجند – مشهد پرداخت.
🔹در این جلسه ضمن ارائه گزارش وزیر راه از آخرین وضعیت مهمترین پروژه‌های ریلی و ترانزیتی کشور، به پیشرفت پروژه راه آهن زاهدان- بیرجند – مشهد هم اشاره و به تسریع در روند تأمین منابع مالی آن تأکید شد.
🔹با توجه به گزارش ارائه شده در این جلسه، رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی را مأمور کرد تا با همکاری و مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای پروژه‌ بیرجند- یونسی انجام دهد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور