مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از تزریق گاز ۸۰ کیلومتر خط انتقال ۳۶ اینچی دشتک-نهبندان خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد افزایش فشار خط مذکور هستیم.

، رحمان محمودی مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: با همت همکاران مهندسی و توسعه گاز ایران  ، منطقه ۴ انتقال گاز و شرکت گاز استان خراسان جنوبی ۸۰ کیلومتر  از خط انتقال ۳۶ اینچی دو راهی دشتک به نهبندان از طرف نهبندان تزریق گاز گردید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر افزایش فشار خط در حال انجام است افزود: تزریق گاز این ابر پروژه که با تلاش شبانه روزی خادمین مردم عملیاتی شده است، عیدی شرکت گاز به استان های شرق و شمال شرق کشور است.

محمودی تصریح کرد: پروژه خط انتقال دشتک-نهبندان یکی از اقدامات اساسی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در دولت مردمی سیزدهم است که تأمین انرژی پایدار را در استان خراسان جنوبی و استان های شمال شرقی کشور رقم می‌زند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی یادآور شد: اجرای پروژه ملی خط انتقال دشتک زابل به نهبندان در دولت مردمی سیزدهم با هزینه ۸۰ هزار میلیارد ریال در تیر ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در کمتر از ۹ ماه عملیات تزریق گاز آن صورت گرفت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور