مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با اعطای مجوز فعالیت به معادن جدید در استان، زمینه اشتغال ۳۳۵ نفر دیگر فراهم شد.

آریافر مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: ۲۷ معدن از ابتدای سال در استان مجوز فعالیت گرفته اند که با فعال شدن این معادن برای ۳۳۵ نفر شغل ایجاد شده است.

او افزود: به لحاظ اشتغال در معدن در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۴ درصد افزایش و به لحاظ صدور پروانه معدنی در همین مدت ۱۰ درصد با کاهش روبه رو بوده ایم.

آریافر اظهار کرد: مرمر و مرمریت، مس، گرانیت، سیلیس، خاک صنعتی،زغال سنگ هماتیت، باریت، سرب، روی و منگنز از جمله این معادنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: ذخیره این معادن ۲۷ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۶۸۸ تن در مساحت ۳ هزار و ۱۵۷ کیلومتر مربع است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور