معاون بازرسی وحمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در بازدید از مراکز عرضه مسقیم وعمده فروشی های تخم مرغ درمرکز استان گفت: با واحد های صنفی که تخم مرغ را بیشتر از قیمت مصوب عرضه کنند برخورد می شود
علی تهوری با تاکید به رعایت قیمت تخم مرغ به قیمت حداکثر ۱۵هزار تومان برای مصرف کننده در واحد های صنفی خاطر نشان کرد عمده فروشان تخم مرغ موظف هستند لیست توزیع روزانه خود را جهت نظارت بر شبکه توزیع به بازرسان معاونت بازرسی وحمایت از مصرف کنندگان سازمان ارائه کنند.
تهوری افزود بازرسان این سازمان بصورت ویژه ودر غالب تیم های تخصصی وگشت های مشترک واحد های عمده فروشی وخرده فروشی را مورد رصد و بازرسی قرار می دهند
وی همچنین افزود واحد های خرده فروشی ملزم به ارائه فاکتور خرید به بازرسان و صدور فاکتور یا صورت حساب فروش در صورت در خواست مشتری به مصرف کننده می باشند.
تهوری در خصوص اعلام برخی از شهروندان مبنی بر کمبود تخم مرغ در سطح بازار اظهار داشت مسئولیت تولید وتامین تا مرحله عمده فروشی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی می باشد که مراتب به سازمان مربوطه اعلام ودر حال پیگیری می باشد
وی از هم استانی های عزیز خواست در صورت مشاهده هر گونه گران فروشی و عرضه تخم مرغ بیش از ۱۵هزار تومان موارد را به سامانه ۱۲۴ سازمان اعلام نمایند.