همزمان با سراسر کشور، دهمین آزمون مشترک فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان با رقابت ۲۰۲۲ داوطلب توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی برگزار شد.
سیدمحمدحسین سیدکاشی رییس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد: دهمین آزمون مشترک فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان امروز، ۱۲ خردادماه همزمان با سراسر کشور با حضور ۲۰۲۲ داوطلب شامل ۱۰۱۱ داوطلب زن و ۱۰۱۱ داوطلب مرد در خراسان جنوبی برگزار شد.
وی در خصوص تعداد کل مجوزهای استخدامی تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی استان در دهمین امتحان مشترک فراگیر که ۸۳ سهمیه است، اظهار کرد: تعداد ۳۵ سهمیه متعلق به اداره کل امور مالیاتی استان، تعداد ۶ سهمیه متعلق به اداره کل پزشکی قانونی، تعداد ۲ سهمیه متعلق به پست بانک، تعداد ۱۰ سهمیه متعلق به مرکز تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی استان است.
رییس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد ۶ سهمیه متعلق به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تعداد ۱۷ سهمیه متعلق به اداره کل گمرکات استان و تعداد ۷ سهمیه متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان است.
نرگس معصومی مفرد، مدیر اجرایی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز عنوان کرد: نتایج اولیه این آزمون پس از تصحیح الکترونیکی در مرکز آزمون جهاد دانشگاهی از طریق پروفایل کاربری داوطلبان اعلام خواهد شد ‌ .
وی ضمن آرزوی توفیق برای شرکت کنندگان این آزمون، یادآور شد: داوطلبان می‌توانند پس از اعلام رسمی مرکز آزمون با مراجعه به پروفایل خود در سامانه مرکز آزمون ضمن مشاهده نتایج اولیه از سایر مراحل جذب نیز مطلع شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور